Investor relations - Seamless Distribution Systems

Investor Relations

Investor relations

Seamless Distribution Systems listas på Nasdaq Stockholm First North Premier

- Vi är mycket glada att inleda en resa som ett oberoende företag tillsammans med våra nya aktieägare, säger VD Albin Rännar.

Läs Nasdaqs pressmeddelande

"Vi möjliggör för väldigt många människor att ta ett jättekliv från medeltid till att bli en del av framtiden"

Det säger Albin Rännar, ny vd för Seamless Distribution Systems som har blivit avknoppat från betaltjänstbolaget Seamless.

Läs artikeln på VA Finans

Investerarpresentation den 20 juni

VD Albin Rännar presenterar bolaget med anledning av den särnotering som styrelsen för moderbolaget Seamless Distribution har beslutat att förbereda.

Se presentationen med bildspel på Financial Hearings

Nyheter

2017-08-10
Regulatorisk

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (25,6) MSEK, en minskning med 34 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden blev 1,3 (9,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt blev -1,2 (9,1) MSEK.
  • Resultat per aktie blev -0,20 (18,21) SEK.
  • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 0,7 (8,7) MSEK.
2017-08-04

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har nyligen avknoppats från Seamless Distribution AB (SDAB) och handlas sedan 21 juli på Nasdaq First North Premier. Per den 30 juni var SDS fortfarande ett helägt dotterbolag till SDAB, varför SDS kommer att inkluderas i SDAB- koncernens räkenskaper i rapporten för det andra kvartalet 2017, som SDAB kommer publicera den 10 augusti. SDS kommer att publicera en rapport för SDS-koncernen, och tidigarelägger därför datumet för publicering av rapporten för det andra kvartalet en dag, till 10 augusti istället för den 11 augusti, för att samordna informationsgivningen med SDAB.

2017-07-24
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Senaste rapporten

Kommande händelser

november 13 2017
Delårsrapport Q3 2017
februari 13 2018
Bokslutskommuniké 2017

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.