Investor relations - Seamless Distribution Systems

Investor Relations

Investor relations

Seamless Distribution Systems listas på Nasdaq Stockholm First North Premier

- Vi är mycket glada att inleda en resa som ett oberoende företag tillsammans med våra nya aktieägare, säger VD Albin Rännar.

Läs Nasdaqs pressmeddelande

"Vi möjliggör för väldigt många människor att ta ett jättekliv från medeltid till att bli en del av framtiden"

Det säger Albin Rännar, ny vd för Seamless Distribution Systems som har blivit avknoppat från betaltjänstbolaget Seamless.

Läs artikeln på VA Finans

Investerarpresentation den 20 juni

VD Albin Rännar presenterar bolaget med anledning av den särnotering som styrelsen för moderbolaget Seamless Distribution har beslutat att förbereda.

Se presentationen med bildspel på Financial Hearings

Nyheter

2017-12-29
Regulatorisk
2017-11-27

Vid Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") extra bolagsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslaget beslut, följande:

2017-11-13
Regulatorisk

Tredje kvartalet, juli - september

 • Totalomsättning uppgick till 20,4 (27,5) MSEK, en minskning med 26% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 4,3 (9,9) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,1% (36,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (9,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (19,68) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 5,1 (10,4) MSEK

Nio månader, januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,8 (72,0) MSEK, en minskning med 16% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,9) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,8 (25,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24,4% (35,2%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (24,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (49,31) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 11,1 (24,2) MSEK

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 13 2018
Bokslutskommuniké 2017
april 24 2018
Delårsrapport Q1 2018

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.